УПОЗНАЈТЕ

Наш тим

Изузетан и пажљиво одабран тим, чини група младог, али довољно стручног кадра, едукованог и лиценцираног особља, чији је циљ квалитетна реализација плана и програма установе. Улога наших васпитачица, које су пуне ентузијазма и љубави према свом послу, је да Ваше дете инспирише, мотивише, учи, посматра његов напредак и охрабри га у томе.Улога наших васпитачица које су пуне ентузијазма и љубави према свом послу, је да Ваше дете инспирише, мотивише, учи, посматра његов напредак и охрабри га у томе.

Упознајте наш стручни тим!


Ко смо ми?

Изузетан и пажљиво одабран тим чини група младог, али довољно стручног кадра, едукованог и лиценцираног особља, чији је циљ квалитетна реализација плана и програма установе, наш тим проширили смо и ангажованим сарадницима без којих не би могли да остваримо све наше дечије снове. Улога наших васпитачица које су пуне ентузијазма и љубави према свом послу, је да Ваше дете инспирише, мотивише, учи, посматра његов напредак и охрабри га у томе.

Наш стручни тим, који предводи директор Јовановић Марко, чине:

⦁ ВАСПИТАЧИ: задужени за непосредан рад у групи са Вашом децом
Заједнички фото тима васпитача
⦁ Јовановић Виолета – медицинска сестра на превентиви
⦁ Стојиљковић Милена – медицинска сестра васпитач
⦁ Буквић Марина – васпитач
⦁ Јованов Гордана – васпитач
⦁ Радовановић Гордана – васпитач
⦁ Лукешевић Марија – васпитач
⦁ Јовановић Катарина – васпитач

Са поносом можемо да кажемо да наш тим чине и:

⦁ Дипломирани нутрициониста : задужена је за дневне јеловнике у складу са Правилницима и свакодневну супервизију припреме храњивих дечијих оброка

⦁ Дипломирани логопед: задужена је за ЛОГОПЕДСКА тестирања деце, стручну саветодавну подршку родитељима и ЛОГОПЕДСКЕ ТРЕТМАНЕ по потреби уз сагласност родитеља, којима се утиче на правилну артикулацију одређених гласова.

⦁ Дипломирани психолог Наталија Пољак Петровић: задужена је за ПСИХОЛОШКА тестирања деце, стручну саветодавну подршку родитељима и ПОРОДИЧНУ ТЕРАПИЈУ за заинтересоване родитеље. Директно или индиректно доприноси подстицању психо-физичког развоја сваког детета, индивидуалним интервенцијама у групи.

⦁ Дипломирани стоматолог : задужена за превентивне стоматолошке прегледе деце, периодично врши прегледе деце, на интересантан и занимљив начин, даје савете о одржавању хигијене уста и зубића

⦁ Дипломирани професор физичке културе : задужен за физичко васпитање деце

⦁ Дипломирани дефектолог : Задатак је откривање дететових посебности и потенцијале како би му помогли да превлада евентуалне развојне потешкоће


⦁ Педијатар : Периодично обавља комплетан здравствени преглед деце и прати развој сваког детета кроз систематске прегледе.


⦁ Дипломирани педагог : Прати васпитно – образовни рад у свим групама и контролише спровођење важећег програма.

⦁ Младеновић Зорица – manager