КУЋНИ РЕД

Радно време вртића: 06:00 – 18:00h
Долазак и одлазак детета из вртића:
⦁ Пожељно је довести дете у вртић до 09:00h, како би након тога васпитачи неометано спровели васпитно – образовне активности.
⦁ Дете из установе могу преузети само особе које су наведене у изјави о преузимању детета из вртића.
⦁ Малолетним особама није дозвољено довођење деце у вртић и одвођење деце из вртића.
⦁ Потребно је приликом довођења деце у вртић и одвођења детета из вртића јавити се васпитачу на пријему.
⦁ При доласку и одласку, родитељ може разменити најосновније информације везане за дете, а за детаљне информације потребно је договорити дан отворених врата са матичним васпитачем.
⦁ У случају изостанка детета из вртића, пожељно је обавестити васпитача о разлозима и времену изостанка.
⦁ У СЛУЧАЈУ БИЛО КАКВЕ СУМЊЕ НА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИЛИ НЕКА ДРУГА ЗАРАЗНА ИЛИ НЕЗАРАЗНА ОБОЛЕЊА ДЕТЕТА, МОЛИМО ДА НАС ОБАВЕСТИТЕ И ДА ДЕТЕ НЕ ДОВОДИТЕ У ВРТИЋ У ПЕРИОДУ ТРАЈАЊА ОБОЛЕЊА.
⦁ Повратак детета у вртић након 5 дана изистанка је могућ само уз лекарску потврду да је дете способно за боравак у колективу