КУЋНИ РЕД

Радно време вртића: 06:00 – 18:00h
Долазак и одлазак детета из вртића:
Пожељно је довести дете у вртић до 09:00h, како би након тога васпитачи неометано спровели васпитно – образовне активности.
Дете из установе могу преузети само особе које су наведене у изјави о преузимању детета из вртића.
Малолетним особама није дозвољено довођење деце у вртић и одвођење деце из вртића.
Потребно је приликом довођења деце у вртић и одвођења детета из вртића јавити се васпитачу на пријему.
При доласку и одласку, родитељ може разменити најосновније информације везане за дете, а за детаљне информације потребно је договорити дан отворених врата са матичним васпитачем.
У случају изостанка детета из вртића, пожељно је обавестити васпитача о разлозима и времену изостанка.