Наш програм који омогућава да се дечији снови остваре, настао је као последица дуготрајног и посвећеног рада нашег тима.

 Пажљиво састављен програм одобрен је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Васпитно-образовани рад обухвата, свакодневне активности из области говора, креативности, физичког, музичког, драмског и ликовног васпитања.

Како би успели у реализацији програма на најквалитетнији начин, ангажовали смо шири тим сарадника који обухвата дефектолога, психолога, логопеда, као и посебне професоре који ће нашим малишанима предавати у оквиру индивидуалних, факултативних школица знања.