Кутак за родитеље

Информације

 • Отворена врата – дан када се заказује разговор са матичним васпитачем или особом из нашег стручног тима. То је прилика да са васпитачима свог детета о свему што вас занима у вези вашег детета и вртића.
 • Потребне информације о детету – особине и навике, потребе и интересовања, способности и вештине које поседује дете, напредовање и развојне тешкоће.
 • Програм рада вртића осликава начин на који родитељи могу учествовати у активностима, допринос побољшања услова и квалитета живота у вртићу.
 • О васпитању: васпитни ставови у породици и вртићу, врсте награде и казне, врсте забрана, начин решавања конфликта.


Након уписа добијате боршуру:

„Како да се припремите Ви и Ваше дете за полазак у вртић“.

Како остварити право на субвенције?

Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи имају:

 • Родитељи који су држављани Републике Србије
 • Родитељи деце пријављени на територији Града Београда
 • Родитељи чије дете није добило место у државном вртићу

Процедура:

 • Родитељи одлазе у државну Предшколску установу на територији своје општине и узима потврду да дете није уписано због недовољног капацитета установе, одбијеницу. Родитељ има право да сваком тренутку добије одбијеницу.
 • По узимању одбијенице родитељ позписује уговор са приватном Предшколском установом и доставља остала потребна документа.
 • Вртић подноси захтев Секретаријату за образовање и дечију заштиту и родитељ добија на кућну адресу решење на основу кога му се исплаћује субвенција за сваки месец.

Документација потребна за упис:

  За дете:

 • Одбијеница
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потврда од педијатра да дете може у колектив (здравствени картон)

  За родитеља / подносиоца захтева:

 • Држављанство
 • Очитана лична карта (подносиоца захтева)
 • Фотокопија картице са бројем текућег рачуна